10Pass - תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט 10Pass, הפעיל בכתובת: http://www.10pass.co.il/  ("האתר").

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ומהווים הסכם מחייב בינך לבין בעלת האתר - שש שירותי שווק אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ("החברה"). אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו.

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד; בלא הסכמת החברה מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהאתר וכן אינך רשאי להציג תכנים מהאתר על גבי כל מדיה או פלטפורמה החיצונית לאתר, אלא באמצעות קישור המציג את דף האינטרנט מתוך האתר באופן מלא וללא כל שינוי וללא כל שינוי של כתובת דף האתר (URL) המקושר.

השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS). החברה איננה מתחייבת לתכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמת האתר לצרכיך ודרישותיך.

החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. עם זאת, השירות באתר חשוף, כמו כל שירות אינטרנטי, להפרעות ותקלות.

החברה רשאית להעלות במסגרת האתר מיני תכנים אינפורמטיביים וכתבות. מובהר בזאת כי התכנים המוצגים באתר מהווים מידע כללי בלבד ואין לראות בהם תחליף לייעוץ או חוות דעת מקצועיים. החברה לא תשא באחריות לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

רישום ומסירת פרטים

החברה רשאית להציע לך לקבל שירותים ועדכונים המחייבים הרשמה. הרישום מחייב אותך למסור פרטים מזהים כמו שם משתמש וסיסמה, בנוסף ייתכן ונבקש ממך למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון. אנו נסמן את שדות החובה למילוי. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את שדות החובה, אך בלא למלא אותם לא ניתן להירשם לאתר. שדות אחרים הם בגדר רשות. בעתיד ייתכן שנאפשר לך, באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת, לקבל שירותים נוספים, חיצוניים לאתר.

אנו עשויים לאפשר לך להשתמש באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבונותיך ברשתות חברתיות (פייסבוק, גוגל ורשתות נוספות). בעת ההתחברות באמצעות חשבונך ברשת חברתית שבחרת נבקש ממך הרשאה לגישה ושימוש במידע נוסף אודותיך מתוך חשבונך ברשת החברתית.

אנו עשויים לקבל ממך פרטים נוספים, למשל בעת שאתה ממלא חוות דעת על התנסותך באתר. בעתיד כשתבקש לגשת אל חשבונך באתר, תזוהה לפי שם המשתמש והסיסמה שבחרת.

אם מסרת פרטים אישיים של מישהו אחר, מוצהר על ידך כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם לתנאים אלה.

גישה לשירותים אחרים

ייתכן שהחברה תציע לך בעתיד להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שבחרת על מנת לקבל שירותים אחרים, חיצוניים לאתר. הפעילות בשירותים אלה איננה מנוהלת על ידי החברה ובהתאם, תנאי השימוש שלהם יכולים להיות שונים. כפי שמצאת לנכון לעיין בתנאי שימוש אלה, אנו ממליצים לעיין גם בתנאי השימוש של כל אתר או יישום אליו הופנית מהאתר.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע באתר באמצעות כלי אבטחה סטנדרטיים. יחד עם זאת, החברה איננה יכולה להבטיח שהשירות באתר ומערכות המידע שלו יהיו חסינים מפני התקפות וגישה בלתי מורשית.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

האתר עשוי להכיל מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כזה יכול שיהיה בחברה ויכול שיהיה בצדדים שלישיים. אם מקורו של המידע בצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, ולא תישא בכל אחריות בנוגע למידע זה, לתוכן האתרים שהמידע מקשר אליהם ולכל עיסקה או פעולה שתעשה בעקבות צפיה בו.

הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה. עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

קניין רוחני

האתר כפוף לזכויות קניין רוחני כדוגמת זכויות יוצרים וסימני מסחר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בעיצובו, בתכנים שבו ובקוד המחשב שלו הינן רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. למעט כאמור בתנאים אלה, אין לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני באתר בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך. המידע שאנו אוספים באתר משמש אותנו בכדי לספק לך ולמשתמשים אחרים את השירותים, מאפשר פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר וכן כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר.

נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות, פניות, שאלונים, סקרים ומידע נוסף בנוגע לפעילות באתר ופעילויות נוספות.

בכפוף להסכמתך, הודעות בדואר אלקטרוני ומסרונים שנשלח אליך עשויות לכלול גם מידע על מוצרים ושירותים בעלי אופי פרסומי.

אנו רשאים לשתף מידע אישי שלך עם גופים אחרים כדי ליישם את מטרות השימוש במידע המפורטות בתנאים אלה.

אם לדעתך פרטיותך נפגעה בשירות, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת:info @10pass.co.il .

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה יכולה לשנות מעת לעת את האתר ותכולתו ללא הודעה מראש. שינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות. נא התאזר בסבלנות. החברה תעשה מאמצים להחזיר את פעילות האתר השוטפת במהירות המרבית.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

החברה רשאית לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות בו לאחרים ובלבד שהגוף שקיבל את הבעלות באתר ימשיך לקיים את התחייבותיו כלפיך בתנאים אלה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת תנאים אלה ותודיע על כך 30 יום מראש, אם השינוי הוא מהותי, או 7 ימים מראש בכל מקרה אחר. אם אינך מסכים לשינויים, עליך לחדול מלהשתמש באתר.

דין

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין החברה בקשר עם השימוש באתר.

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאתר בכתובת info@10pass.co.il   ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עודכן לאחרונה: 1.2.2015

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

כיתבו לנו:

info@10pass.co.il 

הרשמה למגזין

רוצה לקבל את הפוסט הבא ישירות למייל?

תן פס - מגזין הורים לספורטאים צעירים 

​ © כל הזכויות שמורות  ל-תן-פס

 

עיצוב ובניית אתרים: www.wixandme.com